اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آسمان بدن تو همیشه ابریه

مجموعه : مطالب عاشقانه
آسمان بدن تو همیشه ابریه
 "همه…"
آسمان همه ابر…
ابر همه باران…

باران همه اشک…
اشک همه بغض…
بغض همه من…

من همه تو…
تو همه عشق…
عشق همه حسرت…

حسرت همه درد…
درد همه شب…
شب همه ماه…

ماه همه بی من، بی تو، آه…
آه بی تو چه کنم؟