وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)
زن به شوهر میگه : ببینم حقوق این ماهت کجاست
 
ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

زن: بذار جیباتو بگردم!
 
ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

زن (در حالی که جیب پشت شلوار شوهرش رو چک می کنه) : پس کجا قایمش کردی ذلیل مرده؟!

مرد (با گریه) : به خدا تو جیبام نیست!
 
ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

زن: ای وای اونجا رو کیفم گذاشتیش!

مرد: امون نمیدی بهت بگم که
 
ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

زن: مرسی عزیزم بیخود نیست من اینقدر دوست دارم!
 
ماجرای بسیار جالب زن و شوهری نمونه(طنز تصویری)

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره