با توام ، با تو که دستت

با توام ، با تو که دستت
دست دنیا ساز رنجه
با توام با تو که بغضت

معنی آواز رنجه
اگه یخ باد ستمگر

پی قتل عام برگه
اگه این باغ برهنه

باغ تاراج تگرگه
اگه بی پناهی گل

رنگ بی پناهی ماست
دستتو بذار تو دستم وقت پیوند درختاست
رو تن سخت درختا

بنویس و دوباره بنویس
که شکست یک شقایق

مرگ باغ ، مرگ بهار نیست

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب