میدونستی خیلی دوست داشتنی هستی

مجموعه : مطالب عاشقانه
میدونستی خیلی دوست داشتنی هستی
چـه کــار بــه حـرفـ ــــ مـردم دارم

زنـدگــی مـن همیــن استــ ــــ …

شبـ ـــ کـه می شـود

روی تــختم دراز میــــــکشمـــ …

عـاشقـانه ای مـی نـویســـم …

خیـــره مـی شــوم بـه عکســتــ ـــــ

و بـا خـودم فکـر مـی کنـــم

مگــر مـی شــود تــو را دوستــ ـــ نـداشـتــ ـــــ …!!

 
نمیشــــــــه تو رو نداشتــــــــــــ

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب