اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)

ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)
کسب مقام و قدرت و ریاست، جزیی از طبیعت موجودات جهان است و چشم داشتن به آن، حتی گورخر های متین و آرام را نیز جنگجو می کند! در پارک ملی ایتوشا در نامبیا زمانی که، بر اساس نظر متخصصان، گله گور خر باید رهبر گروهش را تعیین کند، رقابت دو کاندید این مقام به چالشی سخت کشیده شد تا جاییکه این نبرد از دید عکاس حیات وحش جودی لوچ کاملأ شوک آور بوده است.
 
ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)

برخورد سم ها و پخش شدن گرد و غباری شدید به همراه نشانه هایی از تلاش گور خر جوان برای برکناری هم نوع پیرش از رهبری گروه است.
 
ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)

شاید تهیه این عکس های ناب در فضای محیط زیست طبیعی کمی سخت تر باشد؛ اما نشان می دهد که گورخر هایی که همیشه نمادی از پر جنب و جوشی و آرامش هستند چگونه مبارزه جوهایی سرسخت هستند.
 
ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)
 
ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)
 
ستیز گورخر ها برسر ریاست (عکس)