وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اس ام اس های پر احساس تنهايی

اس ام اس های پر احساس تنهايی

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

به کسي که تنهام گذاشت بگيد

اين تو بودي که باختي نه من

من کسي رو از دست دادم که دوستم نداشت

اما تو کسي رو از دست دادي که عاشقت بود

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

نه راهِ پس دارم

نه پيش !

به تنهايي خود آويزانم . . .

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

اس ام اس های پر احساس تنهايی

وقتي دلم به درد مياد و کسي نيست به حرفهايم گوش کند،

وقتي تمام غمهاي عالم در دلم نشسته است،

وقتي احساس مي کنم دردمند ترين انسان عالمم… وقتي تمام عزيزانم با من غريبه مي شوند…

و کسي نيست که حرمت اشکهاي نيمه شبم را حفظ کند… وقتي تمام عالم را قفس مي بينم…

بي اختيار از کنار آنهايي که دوسشان دارم.. بي تفاوت مي گذرد…

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

بايد کسى را پيدا کنم

که دوستم داشته باشد!

آنقدر که يکى از اين شب هاى لعنتى،

آغوشش را براى من و يک دنيا خستگىام بگشايد…

هيچ نگويد…

هيچ نپرسد…

فقط مرا در آغوش بگيرد…

بعد همانجا بميرم…

تا نبينم روزهاى آينده را…

روزهايى که دروغ مىگويد!!!

روزهايى که ديگر دوستم ندارد!!!

روزهايى که ديگر مرا در آغوش نميگيرد!!!

روزهايى که عاشق ديگرى مىشود….

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

ميشه تنهايي بازي کرد

ميشه تنهايي خنديد

ميشه تنهايي سفر کرد

ولي خدايي خيلي سخته تنهايي

تنهايي را تحمل کرد …!

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

بعضي از تنهايي ها درمان ندارد

پوک مي کند

تکه هايي از وجودمان را حذف مي کند!

بعضي از تنهايي ها فقط يک درمان دارد

که باشد

بيايد

بماند

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

وقتي که احساس تنهايي مي‌کنيد و به تنگ آمده ايد، احتمال آن که انتخاب‌هاي ضعيف تري بکنيد، بالا مي رود.

استيصال براي دوست داشتن، آدم را به کجا که نمي‌کشاند.

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

تنهايي آدم ها، بزرگ است خيلي بزرگ،

شايد هم به وسعت يک درياست،

اما!

براي پر کردنش

يک ليوان محبت کافيست.

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

گرفته

جنگل تنهايي ام را

درد در آغوش ، بيا آتش بزن

قلب مرا از درد راحت کن..

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

همه در دنيا کسي را دارند براي خودشان:

خسرو و شيرين

ليلي و مجنون

ويس و رامين

پير مرد و پيرزن

“تو” و اون

“من: و تنهايي…

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

يادت باشد هيچ کس از تنهايي نمي ميرد

فقط حرف آمدن که مي شود

انتظار آدم را مي کشد…

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

لعنت به تنهايي که کوه را !

رود مي کند….

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

يک پياده رو تقريبا خلوت:

يک مرد، يک زن، يک زوج؛ خوشبختيشان پاي خودشان!

يک مرد، يک مرد، يک شراکت؛ سود و ضرررش پاي خودشان!

يک زن، يک زن، يک رفاقت؛ معرفت و اعتمادشان پاي خودشان!

و انتهاي پياده رو …

يک من، يک تنهايي، يک رنج؛ آخر و عاقبتش پاي تو!

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

فکر مي کردم تنهايي يعني

من

سکوت

پنجره هاي خاک گرفته

اتاق خالي از تو

نميدانستم سنگيني اش بيشتر مي شود در ازدحام آدم ها !

 

اس ام اس های پر احساس تنهايی

 

تنهايي کجايي

به هرکس دل بستم

ترکم کرد

انگار منو تو از هم جدايي نا پذيريم… “

 

 

مطالب مرتبط:

 

عاشقانه ترین اس ام اس ها با موضوع تنهایی

 

جدیدترین اس ام اس های عاشقانه تنهایی