اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

متلک جنجالی آزاده نامداری به خشونت همسر سابقش + عکس

متلک جنجالی آزاده نامداری به خشونت همسر سابقش + عکس

متلک جنجالی آزاده نامداری به خشونت همسر سابقش + عکس

 

متن منتشر شده مجری معروف آزاده نامداری و توصیف جسورانه و جنجالی از خشونت علیه زنان

 

آزاده نامداری با انتشار عکس زیر نوشت:

نه به خشونت علیه زنان.
اگر صدایت بلندتر است ،زورت بیشتراست ،نیش وكنایه بلدی،الفاظ ركیك ازبری. نفرین به تو كه بویی از انسانیت نبردی و عقده هایت را سر زنی خالی میكنی كه بی دفاع است. ضعیف، سست عنصر، پشت مشتهایت قایم شده ای!آینه راببین!هرروز زشت تر میشوی!

پ.ن.بیاییم قدرتمند باشیم وبایستیم.
زن امروز،مادر فردا!تحمل نكن!تو مستحق نگاه انسانی واخلاقی هستی.دین من یعنی كرامت انسانی.
پ.ن.ترابخدابیایید سكوت نكنیم

 

متلک جنجالی آزاده نامداری به خشونت همسر سابقش + عکس

 

 

پست آزاده نامداری در صفحه شخصی اش در روز نه به خشونت علیه زنان