اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زندگی 2 ساله ی این دختر بروی درخت (عکس)

زندگی 2 ساله ی این دختر بروی درخت (عکس)
“جولیا هیل” یک دوست دار محیط زیست است که برای نشان دادن اهمیت درختان کاری عجیب انجام داده است. او نزدیک به دوسال است درپی حمایت از یک درخت روی آن زندگی میکند و حتی روی آن خوابیده است.
 
زندگی 2 ساله ی این دختر بروی درخت (عکس)

این جوان ۲۲ ساله قبل از آغاز زندگی روی درخت تصادفی وحشتناک داشت که باعث شد قدرت تکلم از او گرفته شود از این رو کسی را برای صحبت کردن نیاز نداشت و به صورت داوطلبانه زندگی روی درخت را انتخاب کرد.
 
زندگی 2 ساله ی این دختر بروی درخت (عکس)

این خانم برای نجات درختی به نام “لونا” و جنگل های  “ردوود” ۷۳۸ روز بالای درختی ۶۰ متری که قدمتی ۱۵۰۰ساله دارد زندگی کرد. این حرکت او به عنوان یک رکورد و عملی بشر دوستانه شناخته میشود و نظر جهانیان را به خود جلب کرده است.