اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پایان این عشق زیبا همه را غمگین کرد (عکس)

پایان این عشق زیبا همه را غمگین کرد (عکس)
به گزارش ایران ناز: پایانی متفاوت، اما باز هم عاشقانه، بر  شصت و پنج سال هم-نفسی عاشقانه!خانم و آقای النور ویت ترنر و فرانک یوجین ترنر، که هر دو 87 داشتند، 65 سال را به عنوان زن و شوهر با هم زیر یک سقف عاشقانه زندگی کردند و در آخر قصه زندگی خود هم با یکی-دو ساعت فاصله از تماشای این جهان دست کشیدند.
 
پایان این عشق زیبا همه را غمگین کرد (عکس)

دختر این زوج می گوید: تحمل این دوری سخت است؛ اما راحتی روح آنها، کمی، تحمل این امر را آسان می کند.وی می افزاید: اتفاقا پدر و مادرم هر دو در یک ماه هم متولد شده بودند. هر دو به زوال عقل مبتلا و هر دو به تازگی دچار سکته مغزیشده بودند. پدرم در آخرین لحظه، دست مادرم را در دست گرفته بود.
 
پایان این عشق زیبا همه را غمگین کرد (عکس)
 
پایان این عشق زیبا همه را غمگین کرد (عکس)