اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

همواره در حسرت گرما

مجموعه : مطالب عاشقانه
همواره در حسرت گرما
پاره ای از من…

همواره در حسرت گرما…

و محروم از آن…

پاره ای از من…

همساز با سپیده ی بردمیده

و همواره اسیر سایه های رویا

پاره ای از من…

سرشار از پر پرواز…

و گم کرده سهم خود از آبی آسمان…

پاره ای از من…

من واقعی ام، با چشمان یک کودک…

همراه پرندگان مهاجر، گریزان در دوردست ها…

 
پاره ای از من…