اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

با اشک هایم چگونه تا کنم؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
با اشک هایم چگونه تا کنم؟
رفتی و جات خالی شد تو خونه م

آتیشو باز کشیدی به جونم

میدونم که حرف های قشنگت

چیزی نیست جز اشکی رو گونه م

آخ بازم داغت کوبید تو سینه

یاد تو چقده دلنشینه

خدایا کاری کن از بهشتت

بتونه اشکامو ببینه ……

 
نمی توانم چه کنم…