اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

فاصله ها با من چه کردند؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
فاصله ها با من چه کردند؟
وقتی چشمانم را روی هم می گذارم

خواب مرا نمی برد

تو را می آورد!

از میان فرسنگ ها

فاصله

فاصله
فاصله
فاصله