اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین

عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین
به گزارش ایران ناز در مصر، به دلیل کمبود بنزین، تعداد کمی از پمپ بنزین ها فعال هستند و همین موضوع صف های طولانی خودروها را ایجاد کرده است. به همین علت صف های پمپ بنزین در قاهره شاهد قلیان کشیدن، سفارش فست فود، انجام بازی کامپیوتری و تخته نرد و کشیدن قلیان هستند.
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین
 
بازی تخته نرد در صف بنزین
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین
 
مصرف قلیان در صف بنزین
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین
 
بازی کامپیوتری در صف بنزین
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین

شکرگزاری هنگام رسیدن به پمپ بنزین
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین

صف پمپ بنزین در مصر
 
عکس خنده دار از تخته نرد بازی کردن در صف پمپ بنزین