اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آره واقعا اینقدر شکسته شدم؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
آره واقعا اینقدر شکسته شدم؟
قیافمو ببین ، چقد شیکسته شدم

چقد سختی کشیدم ، چقد ضربه خوردم

وقتی فهمیدم رفتارت با من سرده مُردم

چه شبایی ، که تا صبح بیداری کشیدم

ناخونای عصبی که روی دیوار میکشیدم

بازم آرومم نمیکرد ، روم تاثیری نداشت

فک میکردم عزیزتر از خودم کسی نی برات

ببین چیکار کردی با من لامصّب

هر شب کارم شده گریه یا مَستم

تو اوجِ دوستی ، چطو وِلَم کردی

وقتی مشکلی نبود بینِ ما اصلاً

 
تا اوج خوشی ولم کردی و رفتی