اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنز جالب انتخاب گزینه درست

طنز جالب انتخاب گزینه درست

با یک سرگرمی جالب و طنز با ما همراه باشید.

1- حداد عادل: آن سر دنیا هم … دارند.

الف) تنبیه دانش آموز

ب) قسط

پ) وعده

ت) گشت ارشاد

2- طبق آخرین آمارگیری، شصت و نه درصد دانش آموزان از … استفاده می کنند.

الف) کار کردن سی و یک درصد دیگر

ب) وسایل بهداشتی دیگران

پ) فیلترشکن

ت) سلاح سرد

3- کمال تبریزی گفت: تا … هست به تلویزیون برنمی گردم.

الف) آزادی فراتر از حد و مرز

ب) تنبیه بدنی

پ) ضرغامیت

ت) قوانین نیوتن

4- روحانی گفت: غرب را از قرون وسطای آن، رهانیدیم اما خود به … رفتیم.

الف) عصر یخبندان

ب) قرون وسطی

پ) زمان دایناسورها

ت) آنجا که عرب نی انداخت

5- بیعی: اگر … نکنیم بی کاران ده میلیون نفر می شوند.

الف) فکری به حال این دل

ب) ماستمالی

پ) در مدارس تنبیه بدنی

ت) کاری

6- عراقچی: در صورت توافق با 1+5 … لغو می شود.

الف) ممنوعیت وازکتومی

ب) خشونت در مدرسه

پ) امتیاز خط خطی

ت) تحریم ها

7- دانش آموزی که تکالیفش را انجام نمی دهد … است.

الف) کره خر

ب) کره الاغ

پ) کره اسب

ت) یابو علفی

8- دانش آموزی که سر کلاس صحبت می کند باید…

الف) از جفت پاهایش به پنکه آویزان کرد.

ب) مادرش را به بدترین شکل ممکن به مدرسه احضار کرد.

پ) زبانش را با قیچی بُرید و انداخت جلوی سگ تا بخوره

ت) با لگد طوری زیر فکش کوبید که دندان های بالا و پایینش در هم ادغام شوند.

9- یک دانش آموز خوب، دانش آموزی است که مورد … قرار بگیرد و صدایش درنیاید.

الف) گرایش دوطرفه

ب) ضرب و شتم

پ) تحقیر و ناسزا

ت) همه موارد

10- بهترین ناحیه برای زدن خطکش … است.

الف) محل تزریقات عضلانی (سمت راست)

ب) محل تزریقات عضلانی (سمت چپ)

پ) پشت دست و کف پا

ت) هر جا دم دست بود.

11- … یکی از عناصر طبیعی است و از وسائل سنتی تعلیم و تربیت محسوب می شود.

الف) دسته بیل

ب) ابر و باد و مه

پ) خورشید

ت) فلک

12- یکی از مهمترین کاربردهای تخته پاک کن … می باشد.

الف) پرتاب آن به سمت چشم دانش آموزی که توجه نمی کند.

ب) کوبیدن آن توی سر دانش آموزی که پای تخته است.

پ) هر دو مورد

ت) هر سه مورد

13- هرگاه یک معلم دلسوز کله دو دانش آموز کچل را به هم بکوبد، چه صدایی تولید می شود؟

الف) گووووپ

ب) شااااارق

پ) تااااا تاتااارق

ت) بنگگگگگگگ