اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

فاضل نظری شاعری جوان

فاضل نظری شاعری جوان
روی پل آینده

سوار قطار فردا، عنوان مجموعه شعری تازه از «جواد مجابی» است که از طرف «نشر ثالث» منتشر شده است. این مجموعه، شامل شعرهایی است که به گواه تاریخی که پای هر شعر درج شده، مجابی آنها را در سال‌های ۸۹ و ۹۰ سروده است.

راوی شعرهای «سوار قطار فردا»، تلخ است و این تلخی نه‌فقط برخاسته از اندوهی شخصی، که گویا گره‌خورده با فجایعی است که این راوی می‌بیند و تصویر می‌کند. او راوی جهانی زخم‌خورده است و ناظر بر حال، دل مشغول گذشته و نگران آینده، این جهان را به تصویر می‌کشد، تصویری که نه گزارشی از حوادث جهان که مابه‌ازای خیالی‌شده این حوادث در ذهن شاعر است و راهی به پس و پشت آنچه در ظاهر واقعیت پیداست، از خلال تخیل، چنان که در شعری می‌سراید: «آنچه پنهان کرده‌اید سال‌ها به فریب/ بیرون می‌کشم از پسینه و اندرونه‌تان.»

راوی شعرهای مجابی نه بازگو‌کننده دغدغه‌های خصوصی و شخصی خود که دارای یک درون و ذهن جمعی است یا به بیانی، درونی‌کننده آنچه در بیرون و برای همه رخ می‌دهد. او درونی‌کننده اضطراب‌های جمعی آدم‌ها و برگرداننده آنها به زبان شعر است: «کابوس خوف‌انگیز رویارو/ راه خواب بر بی‌پناهان بسته.» راوی شعرهای مجابی در بیداری کابوس می‌بیند و شعرها خود شکل کابوس‌اند. البته گاهی هم از دل فضای گرفته و تلخ و مضطرب شعرهای مجابی، آفتابی سر بر می‌کند.

شاعر ملی‌گرا د ایران که بود؟


«عبدالعلی برومند» معروف به «ادیب برومند» از جمله شاعرانی است که در اشعارش توجه بسیاری به فرهنگ و تاریخ ایران دارد و به نوعی مهم‌ترین ویژگی محتوایی اشعار او میهن و تاریخ و مفاخر ملی است. او اشعار خود را در اوزان کلاسیک و به خصوص در قالب قصیده سروده است. او به جز سرودن شعر، آثار دیگری از جمله بازنویسی برخی داستان‌های شاهنامه فردوسی و چند اثر تحقیقی نیز دارد. مجموعه اشعار او دربرگیرنده اشعاری مربوط به دهه ۲۰ تا سال‌های اخیر است و شامل دفترهایی مثل «ناله‌های وطن»، «روزگار دژم»، «پیام آزادی»، «حاصل هستی»، «گل‌های موسمی» و «راز پرواز» است.

ادیب برومند در پیشگفتاری که در آغاز این کتاب نوشته در مورد شعر خود اینگونه توضیح می‌دهد: «سبک من در شعر نئوکلاسیک است، با این توضیح که ظرف و وزن اشعارم همان وزن‌های پیشین است ولی با زبان ادبی امروز و تغییراتی در شکل و ترادف قافیه‌ها و مطالب نو و بی سابقه در ادبیات کلاسیک و تصویرسازی‌ها و مضمون‌های جدید و به کارگیری پاره‌ای از واژه‌های امروزی و اصیل که به عقیده نگارنده، بسیاری از استادان ادب نیز نوگرایی را در شعر، در همین زمینه ارزیابی کرده‌اند.» مجموعه اشعار ادیب برومند در دو جلد منتشر شده است.