اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

طریقه گرفتن فال تاروت

طریقه گرفتن فال تاروت

چینش فال تاروت صلیب سلتی و معنای هر کارت آموزش فال صلیب سلتی به شرح زیر است:

 

طریقه گرفتن فال تاروت

 

کارت ۱:

حال این ورق نشانگر مسائلی است که هم اکنون در زندگی شخصی که فال برایش گرفته شده (مراجعه کننده) وجود دارد. حالت روحی و درک این فرد از موقعیت فعلی نیز در این ورق نمایان است.

 

کارت ۲:

چالش این ورق نشانگر چالشی قریب الوقوع تا مشکل پیش روی مراجعه کننده است. اگر این مشکل حل شود، زندگی مراجعه کننده بسیار راحت تر خواهد شد. حتی اگر برای این موقعیت ورق ظاهراً «مثبتی» کشیده اید باز هم باید حواستان باشد که این ورق در هر حال نشانگر چالش و مسئله است.

 

کارت ۳:

گذشته این ورق رویدادهایی را نشان می دهد که منجر به وضعیت فعلی شده اند و می تواند چگونگی ایجاد مشکلات را نیز توضیح دهد.

 

کارت ۴:

‌آینده این ورق این ورق آنچه را که در هفته ها یا حتی ماههای آتی رخ خواهد داد را نشان میدهد. توجه داشته باشید که این ورق بیانگر نتیجه نهایی نیست بلکه تنها گام بعدی سلوک است.

 

کارت ۵:

بالا این کارت نشانگر هدف، آرمان یا بهترین نتیجه برای مراجعه کننده با توجه به شرایط وی است. این کارت همان چیزی است که مراجعه کننده آگاهانه برای حل مشکلات خود در جهت آن تلاش می کند.

 

کارت ۶:

پایین این ورق ناخودآگاه مراجعه کننده را نشان می دهد و دلایل بنیادین وضعیت را به طور عمیق تری نشان می دهد. ورق شماره ۶ نماد احساسات و نگرش های نیمه خودآگاه فرد نسبت به موقعیت است و می تواند انگیزه های حقیقی مراجعه کننده را نشان دهد. این ورق ممکن است مراجعه کننده را شگفت زده کند، به خصوص اگر این فرد با درونیات خودش رابطه خوبی نداشته باشد و نسبت به آن در ناآگاهی به سر ببرد.

 

کارت ۷:

توصیه کارت توصیه با توجه به وضعیت زندگی مراجعه کننده، بهترین توصیه را برای مقابله با مشکلات پیشنهاد می کند.

 

کارت ۸:

تأثیرات بیرونی این ورق بر افراد، انرژی ها، یا اتفاقاتی که بر نتیجه مسئله تأثیر می گذارند و در عین حال خارج از اراده مراجعه کننده هستند تأکید می کند.

 

کارت ۹:

بیم و امیدها تفسیر این ورق شاید سخت ترین قسمت ماجرا باشد. توجه داشته باشید که بیم و امیدها کاملاً متداخل در یکدیگر هستند. آنچه که به آن امید داریم می تواند همان چیزی باشد که نسبت به آن احساس ترس نیز می کنیم. گاهی می توانید پس از چیدن کارت ها، یک ورق دیگر بکشید و این دو ورق را با هم تفسیر کنید.

 

کارت ۱۰:

نتیجه این ورق نمایانگر وضعیت نهایی مراجعه کننده است و نشان می دهد که آیا مشکل وی حل خواهد شد یا خیر یا این که چگونه می توان آن را حل کرد. البته این نتیجه در حالتی است که فرد تصمیماتی را که تا کنون در ذهن داشته عملی کند. پس اگر نتیجه خوب نبود، مراجعه کننده می تواند تغییرات لازم را در زندگی خود اعمال کند تا در واقعیت نتایج بهتری نصیبش شود.