اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016 را در اینبخش از ایران ناز مشاهده می کنید. به گزارش ایران ناز مراسم اسکار 2016 در تاریخ 28 فوریه با حضور مشاهیر بسیاری برگزار شد. عکس هایی که ستاره ها از این روز مهم و باشکوه در اینستاگرام خود منتشر کرده اند را برایتان آورده ایم.

 

1. پریانکا چوپرا

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

2. ادل

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

3. مایکل استراهان

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

4. مارک روفالو

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

5. جرد لتو

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

6. فارل ویلیامز

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

7. جیکوب ترمبلی

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

8. هایدی کلوم
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 
9. سوفی ترنر

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 
10. سم اسمیت

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

11. سوفیا ورگارا
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

12. کری واشینگتن
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 
13. مایکل جردن
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

14. کریسی تیگن
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

15. بری لارسون

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

16. ریس ویترسپون
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

17. کریس راک

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

18. لیو شرایبر

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

19. پریانکا چوپرا

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

20. الیویا مان

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 
21. ماریو لوپز

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

22. لیدی گاگا
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

23. کیت هادسون

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

24. کریس جنر
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

25. سیلوستر استالونه
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

26. کوین هارت، دیو چاپله

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

27. مایو لوپز

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

28. تای دیگز
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 
29. رایان سیکرست
 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016

 

30. سوفیا ورگارا

 

عکس های اینستاگرام بازیگران اسکار 2016