اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آشنایی و یادگیری فال با فال ورق

آشنایی و یادگیری فال با فال ورق

این فال نشان دهنده 17 اتفاق در یک دوره زمانیست که زمان ان را خودتون مشخص میکنید مثلاً 1 ماه ِ اما این مدت زمان نباید بیشتر از 3 ماه و کمتر از 1 ماه باشد ؛ سپس نیت میکنید که اتفاقاتی که در این مدت روی میدهد چیست ؟

 

 

اول کارتها را رو به پشت بر زنید ( اعداد و اشکال مشخص نباشند ) سپس 13 کارت از روی کارت ها بشمارید و دارید و زیر کارت های دیگر بگذارید ، بعد چهاردهمین کارت را به رو برگردانید و روی زمین بگذارید ، همین طور 13 تا 13 تا بشمارید و چهاردهمین کارت روا روی زمین بگذارید تا کارت های روی زمین 17 کارت بشود.

 

 

نکته : این برگرداندن کارت بسیار مهم است ؛ بعضی ها کارت را از سمت راست میگیرند و بر می گردنند و بعضی ها از سمت چپ یا بالا یا پائین ؛ شما همانطور که کارت اول را به رو برگرداندید بقیه کارتها را هم همانطور برگردانید.

 

 

اکنون تنها با همین 17 تا کارت کار داریم ، از روی منبع پائین جواب تان را ببینید ؛ امیدوارم همه اتفاقات زندگی تان شیرین باشد.

 

 

معانی کارت های ورق : سری دل 

 

کارت ۱ :

تنفر از چیزی که در گذشته از دست دادی

 

کارت ۲ :

حرف یا قول دروغ

 

کارت ۳ :

رسیدن به مراد و نیتی که در دل داری

 

کارت ۴ :

مراد و آرزوی بزرگ و خوبی داری

 

کارت ۵ :

به جشن و مهمانی دعوت میشوی

 

کارت ۶ :

آرزویت به واسطه شخصی بر آورده میشود

 

کارت ۷ :

مسافرت راه دور در پیش داری

 

کارت ۸ :

پنهان کردن کاری از دیگران

 

کارت ۹ :

رویای بزرگی داری که به آن می رسی

 

کارت ۱۰ :

ازدواج خودتان یا یکی از اقوام

 

کارت شاه دل :

 

مرد مسن و خوب و نیکوکار در زندگیت هست

 

بی بی دل :

 

دختری در شرف ازدواج در زندگی تان هست

 

سرباز دل :

پسر با قد بلند و رنگ پوست روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

 

معانی کارت های ورق : سری خاج

 

کارت ۱ :

یک مسئله سری و خصوصی

 

کارت ۲ :

یک مسئله و ماجرای عاشقانه

 

کارت ۳ :

پول کمی به دستت میرسد

 

کارت ۴ :

پول زیادی به دستت میرسد

 

کارت ۵ :

هدیه ای میگیری یا خبری خوش میشنوی

 

کارت ۶ :

راهی یا سفری را با دلهره و ناراحتی طی میکنی

 

کارت ۷ :

آدم حسود و دوروئی در زندگیت وجود دارد

 

کارت ۸ :

با کسی ملاقات میکنی که مشکلاتت را حل میکند

 

کارت ۹ :

معجزه بزرگی در زندگیت پیش می آید

 

کارت ۱۰ :

به تو حسادت میکنند

 

کارت شاه خاج :

 

مردی میانسال و مهربان در زندگیت تاثیر میگذارد

 

بی بی خاج :

 

دختر مهربان و نیکوکار در زندگیت وجود دارد

 

سرباز خاج :

پسر با قد متوسط و رنگ پوست سبزه یا روشن در زندگیت تاثیر میگذارد

 

 

معانی کارت های ورق : سری خشت

 

کارت ۱ :

یک خبر خوشحال کننده خواهی شنید

 

کارت ۲ :

قولی که به تو داده میشود درست است

 

کارت ۳ :

تغییرات مهم در زندگی ات در حال وقوع میباشد

 

کارت ۴ :

صحبت روشنی خواهی داشت که تکلیف زندگی ات را مشخص میکند

 

کارت ۵ :

تغییرات مهم و بسیار روشنی در زندگیت روی میدهد

 

کارت ۶ :

راه یا سفر خوب و روشنی در زندگیت دیده میشود

 

کارت ۷ :

یک تصمیم جدی در زندگیت خواهی گرفت

 

کارت ۸ :

تغییرات مهم و اساسی در زندگی که خیلی خوب و روشن میباشد

 

کارت ۹ :

به خواستگاری خواهی رفت یا به خواستگاری ات خواهند امد

 

کارت ۱۰ :

کسی که مدتی است ندیده ای را ملاقات خواهی کرد

 

کارت شاه خشت :

 

مردی میانسال و مهربان در زندگی ات نقش مهمی خواهد داشت

 

بی بی خشت :

 

دختری مهربان و مجرد در زندگیت وجود دارد

 

سرباز خشت :

از مرد جوانی خبری خوش و مژده ای خوشحال کننده خواهی شنید

 

 

معانی کارت های ورق : سری پیک

 

کارت ۱ :

سر پیک رو به بالا حل مشکلات و رو به پائین نشانه مشکلات جسمی یا روحی است

 

کارت ۲ :

ناراحتی سطحی و زودگذری پیش خواهد امد

 

کارت ۳ :

غصه و ناراحتی های عمیق روحی برایت به وجود میاید

 

کارت ۴ :

غم و غصه بزرگی در دلت وجودت دارد

 

کارت ۵ :

درگیری شدید فکری برایت دیده میشود

 

کارت ۶ :

راه یا سفر را با دلهره و ناراحتی خواهی رفت

 

کارت ۷ :

یک نفر در زندگیت وجود دارد اما در مورد او نمیدانی باید چه کنی

 

کارت ۸ :

جر و بحث و دعوایی در پیش خواهی داشت

 

کارت ۹ :

غم و اندوه زیادی در گذشته به تو رسیده است

 

کارت ۱۰ :

خبری ناراحت کننده و تاسف انگیز خواهی شنید و غمگین میشوی

 

کارت شاه پیک:

 

مردی میانسال در زندگی ات وجود دارد که ناراحتت میکند

 

بی بی پیک :

 

یک زن بیوه در زندگیت وجود دارد که ناراحتت میکند

 

سرباز پیک :

یک مرد جوان از دستت ناراحت میباشد