وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکسی عجیب از یک گدای حرفه ای !!

عکسی عجیب از یک گدای حرفه ای !!
این عکس متعلق به گدایی حرفه ای است که توسط پلیس در تهران دستگیر شد.
 
عکسی عجیب از یک گدای حرفه ای !!