اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چگونه زن خود راروانی كنیم؟! (طنز بسیار خنده دار)

چگونه زن خود راروانی كنیم؟! (طنز بسیار خنده دار)
1- وقتی بعد از یك روز شلوغ براتون غذا درست كرد و با تمام خستگی كنارتون نشست بهش بگید:ممنون عزیزم ، خوب شده ، ولی كاش قبل از درست كردنش به مامانم زنگ میزدی و طرز تهیه این غذا رو ازش میپرسیدی …
2- وقتی در جمع فامیل خودتون هستید شكم بزرگ پدرزنتون رو سوژه خنده همه قرار بدهید.
3- از صبح كتونی پا كنید و تا شب هم از پاتون در نیارید تا جورابتون بوی گربه مرده بگیرد و بعد با همان جورابها برید توی رختخواب.
4- به صورتش نگاه كنید و باحالتی متاثر بگید:عزیزم چقدر پیر شدی..
5- وقتی تخمه میخورید پوستهای تخمه را هر جای بریزید غیر از بشقاب جلوی دستتون.
6- همیشه آب را با بطری سر بكشید.
7- وقتی زنتون حواسش كاملا به شماست وانمود كنید زنتون رو ندیدید و یواشكی به بچه هایتون بگید:دوست دارید براتون یك مامان خوشگل بیارم!!.
8- وقتی با تلفن صحبت میكنید به محض ورود همسرتون با دستپاچگی بگید :باشه ، من بعدا بهت زنگ میزنم ..و سریع گوشی رو قطع كنید..
9- همیشه از گیرایی چشمهای دختر خاله ترشیده اتون تعریف كنید..
10- خاطرات شیرین دوران مجردی خودتون رو با دوست دخترهای داشته و نداشته خودتون براش تعریف كنید..
11- وقتی با اون تو رستوران هستید با صدای بلند باد گلو بزنید(این واسه قلیل اقایان بی ادب هست)…
12- او را با اسمهای مختلف مثل :سمیرا ،مریم ، پریسا، آتنا، شیوا… صدا كنید و بعد بگید ببخشید عزیزم این روزها حواسم زیاد جمع نیست ..
13- سعی كنید یك چادر مسافرتی خوب یا ماشین راحت بخرید كه شبهای كه قرار است بیرون از خونه بخوابید ، زیاد سختی نكشید..
 
و اینم واسه خانمهای محترم که از آقایون کم نیارن         چگونه شوهر خود راروانی كنیم؟!