اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چند نکته برای غلبه بر خشم

    1-خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار خشم‌های مخرب نخواهید شد.
    2 –
خود را از شر توقعاتی كه از دیگران دارید نجات دهید
.
    3 –
رفتارهای خشم برانگیز را بررسی كنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید
.
    4 –
در هنگام عصبانیت سعی كنید پیش كسی بروید كه برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید
.
    5 –
لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مكان و واقعه‌ای كه باعث عصبانیت شما شده یادداشت كنید
.
    6 –
از شخصی كه دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد
.
    7 –
پس از بروز خشم اعلام كنید كه خطا كرده‌اید
.
    8 –
یاد بگیرید كه اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید
.
    9 –
یاد بگیرید كه هر كس حق دارد چیزی باشد كه خودش انتخاب كرده‌
.
    10 –
ادای عصبانیت را در آورید
.
    11 –
عصبانیت خود را به تعویق اندازید
.
    12 –
در لحظه خشم‌، از افكار خود آگاهی پیدا كنید
.
    13 –
شوخ طبعی را در خود پرورش دهید
.
    14 –
زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید
.
    15 –
زندگی را سخت نگیرید
.
    16 –
خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند
.
    17 –
یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد
.
    18 –
به خاطر داشته باشید كه دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند
.
    19 –
به یاد داشته باشید كه دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار كنند
.
    20 –
اگر فكر می‌كنید كه با بلندتر كردن صدایتان طرف مقابل ساكت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما كاری نكنید كه عصبانی شود
.
    21 –
یاد بگیرید كه در برابر یأس و ناكامی به شكل تازه‌ای از خود واكنش نشان دهید
.
    22 –
خشم خود را به نحوی كه آثار مخرب نداشته باشد، ابراز كنید
.
    23 –
بیاموزید كه دنیا هرگز آن طور كه شما می‌خواهید، نخواهد بود.
 
 
 
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز