وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پدر خوانده ها و مادر خوانده ها این مطلب را بخوانید

پدر خوانده ها و مادر خوانده ها این مطلب را بخوانید
اگر مادرخوانده هستید، به یاد بسپارید
_ اگر فرزند ناتنی دارید، تفاوت‌ها را بپذیرید و به آنها احترام بگذارید.

_ قبل از آن‌که سوءتفاهم‌ها به صورت آتشفشان در آید و به مشکلات بزرگ‌تر تبدیل شود، درباره مسائل به صورت شفاف صحبت کنید.

_ در نظر داشته باشید شما فقط می‌توانید رفتار خود را کنترل کنید. وقتی اطرافیان کنترل خود را از دست می‌دهند نباید مانند آنان عمل کنید.

_ سعی نکنید مانند قربانی رفتار کنید. همیشه نقش فعال داشته باشید و منفعل عمل نکنید.

_ به جای آن‌که فکر کنید فرزند همسرتان را دوست دارید یا نه، نسبت به وی منصف باشید.

_ از پدر به عنوان واسطه استفاده نکنید. با فرزند ناتنی به صورت مستقیم صحبت و مشکل را حل کنید.

_ سعی کنید کمی عقب بکشید. عقب کشیدن به فرزند همسرتان فرصت می‌دهد که از اضطراب ناشی از ازدواج مجدد والد رها شود.

_ ساختگی رفتار نکنید. بچه‌ها و حتی همسرتان خیلی زود دروغ و ساختگی بودن رفتار شما را تشخیص می‌دهند.

_ درک کنید، به علت نبود رابطه خونی بین مادر و فرزند ناتنی، روابط باید در طول زمان و با دقت ایجاد
شود و شکل بگیرد.

_ اگر زن و شوهر کارآمدی نباشید، پدر و مادر مفیدی هم نخواهید بود.

_ مطمئن باشید بهترین مهارت یک مادر با فرزند همسرش، داشتن صبر و پختگی است.

اگر پدرخوانده هستید بخوانید

موفقیت ازدواج مجدد تا حدود زیادی به این بستگی دارد که رابطه‌ با فرزندان همسرتان را چگونه سامان دهید و پیش ببرید.یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که لازم است داشته باشید، این است که با وجود بی‌علاقگی، کج خلقی و بی‌اعتنایی فرزند ناتنی، ارتباط را همواره حفظ کنید.

_ هدف شما به عنوان پدرخوانده درباره همسر و فرزند وی، ایجاد تعادل و به حداقل رساندن آسیب‌هاست.

_ بدانید که ناتنی‌بودن نوعی مانع محسوب می‌شود. مشکلی که فرزند با پدرناتنی‌ دارد، مانعی است که او بر سر راه دسترسی به مادرشان ایجاد می‌کند.

_ پدرخوانده بودن پختگی زیادی می‌طلبد که یک بخش آن، داشتن مناعت طبع است.

_ گاه لازم است فرزندان را به حال خود بگذارید تا شایستگی‌ شما را در قبال خود ارزیابی کنند.

_ به گونه‌ای رفتار کنید که هیچ خطری را متوجه فرزندان ناتنی نسازید.

_ گوش دادن، به خاطر سپردن، تشویق کردن، تشکر کردن و بغل کردن فقط نمونه‌ای از حرمت‌گذاری‌های کوچکی است که نشان می‌دهد به آنان توجه دارید.

_ بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندناتنی دارند، می‌توانند زندگی آرامی داشته باشند، ولی این مهم تنها با تلاش، درک، تحمل، ارتباط و خویشتنداری فراوان میسر است.