اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پدر خوانده ها و مادر خوانده ها این مطلب را بخوانید

پدر خوانده ها و مادر خوانده ها این مطلب را بخوانید
اگر مادرخوانده هستید، به یاد بسپارید
_ اگر فرزند ناتنی دارید، تفاوت‌ها را بپذیرید و به آنها احترام بگذارید.

_ قبل از آن‌که سوءتفاهم‌ها به صورت آتشفشان در آید و به مشکلات بزرگ‌تر تبدیل شود، درباره مسائل به صورت شفاف صحبت کنید.

_ در نظر داشته باشید شما فقط می‌توانید رفتار خود را کنترل کنید. وقتی اطرافیان کنترل خود را از دست می‌دهند نباید مانند آنان عمل کنید.

_ سعی نکنید مانند قربانی رفتار کنید. همیشه نقش فعال داشته باشید و منفعل عمل نکنید.

_ به جای آن‌که فکر کنید فرزند همسرتان را دوست دارید یا نه، نسبت به وی منصف باشید.

_ از پدر به عنوان واسطه استفاده نکنید. با فرزند ناتنی به صورت مستقیم صحبت و مشکل را حل کنید.

_ سعی کنید کمی عقب بکشید. عقب کشیدن به فرزند همسرتان فرصت می‌دهد که از اضطراب ناشی از ازدواج مجدد والد رها شود.

_ ساختگی رفتار نکنید. بچه‌ها و حتی همسرتان خیلی زود دروغ و ساختگی بودن رفتار شما را تشخیص می‌دهند.

_ درک کنید، به علت نبود رابطه خونی بین مادر و فرزند ناتنی، روابط باید در طول زمان و با دقت ایجاد
شود و شکل بگیرد.

_ اگر زن و شوهر کارآمدی نباشید، پدر و مادر مفیدی هم نخواهید بود.

_ مطمئن باشید بهترین مهارت یک مادر با فرزند همسرش، داشتن صبر و پختگی است.

اگر پدرخوانده هستید بخوانید

موفقیت ازدواج مجدد تا حدود زیادی به این بستگی دارد که رابطه‌ با فرزندان همسرتان را چگونه سامان دهید و پیش ببرید.یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که لازم است داشته باشید، این است که با وجود بی‌علاقگی، کج خلقی و بی‌اعتنایی فرزند ناتنی، ارتباط را همواره حفظ کنید.

_ هدف شما به عنوان پدرخوانده درباره همسر و فرزند وی، ایجاد تعادل و به حداقل رساندن آسیب‌هاست.

_ بدانید که ناتنی‌بودن نوعی مانع محسوب می‌شود. مشکلی که فرزند با پدرناتنی‌ دارد، مانعی است که او بر سر راه دسترسی به مادرشان ایجاد می‌کند.

_ پدرخوانده بودن پختگی زیادی می‌طلبد که یک بخش آن، داشتن مناعت طبع است.

_ گاه لازم است فرزندان را به حال خود بگذارید تا شایستگی‌ شما را در قبال خود ارزیابی کنند.

_ به گونه‌ای رفتار کنید که هیچ خطری را متوجه فرزندان ناتنی نسازید.

_ گوش دادن، به خاطر سپردن، تشویق کردن، تشکر کردن و بغل کردن فقط نمونه‌ای از حرمت‌گذاری‌های کوچکی است که نشان می‌دهد به آنان توجه دارید.

_ بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندناتنی دارند، می‌توانند زندگی آرامی داشته باشند، ولی این مهم تنها با تلاش، درک، تحمل، ارتباط و خویشتنداری فراوان میسر است.