اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

گر شوهر یه خانمی برنامه نویس باشد (طنز)

 

 

شوهر: سلام،من Log in کردم.

 

زن: لباسی رو که صبح بهت گفتم خریدی؟

 

شوهر: Bad command or File name.

 

زن: ولی من صبح بهت تاکید کرده بودم

 

شوهر: Syntax Error, Abort, Retry, Cancel.

 

زن: خوب حقوقتو چیکار کردی؟

 

شوهر: File in Use, Read only, Try after some Time.

 

زن: پس حداقل کارت عابر بانکتو بده به من.

 

شوهر: Sharing Violation, Access Denied.

 

زن: می دونی، ازدواج با تو واقعا یک تصمیم اشتباه بود.

 

شوهر: Data Type Mismatch.

 

زن: تو یک موجود بدرد نخور هستی.

 

شوهر: By Default.

 

زن: پس حداقل بیا بریم بیرون یه چیزی بخوریم.

 

شوهر: Hard Disk Full.

 

زن: ببینم میتونی بگی نقش من تو زندگی تو چیه؟

 

شوهر:Unknown Virus Detected.

 

زن: خب مادرم چی؟

 

شوهر: Unrecoverable Error.

 

زن: و رابطه تو با رئیست؟

 

شوهر: The only User with Write Permission.

 

زن: تو اصلا منو بیشتر دوست داری یا کامپیوترتو؟

 

شوهر: Too Many Parameters.

 

زن: خوب پس منم میرم خونه بابام.

 

شوهر: Program Performed Illegal Operation, It will be Closed.

 

زن: خوب گوشاتو بازکن، من دیگه بر نمیگردم!

 

شوهر: Close all Programs and Logout for another User.

 

زن: می دونی، صحبت کردن باتو فایده نداره، من رفتم.

 

شوهر: Its now Safe to Turn off your Computer

 

 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز