اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد

 • شما قادر به یافتن اقیانوسهای جدید نیستید مگر اینكه جرات ترك كردن (دور شدن از ) ساحل را داشته باشید.

 • هیچ میدانی فرصتی كه از آن بهره نمیگیری، آرزوی دیگران است؟!

 • برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد ، زیرا آنان بر این باورند كه : یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت .

 •  امن ترین جا برای یک کشتی لنگرگاه آن است. ولی برای آنجا ساخته نشده است.

 • گاهی آنقدر نگران رسیدن می شویم که فراموش می کنیم حرکت کنیم.

 • زندگی تاس خوب آوردن نیست، تاس بد را خوب بازی کردنه.

 • کسی که از شکست خوردن می ترسد حتما شکست خواهد خورد.

 • طولانی ترین سفر با نخستین گام آغاز می شود.

 • آنچه انسان را غرق می كند، در آب افتادن نیستد بلكه زیر آب ماندن است.

 • ازآنکه زندگی شما تمام شود نترسید ازآن بترسید که هرگز آغاز نشود.

 • ماه را نشانه بگیرید اگر به هدف نزنید حتما یکی از ستاره ها را خواهید زد.

 • هیچكس نمی تواند به عقب برگردد واز نو شروع كند اما همه می توانند از همین حالا شروع كنند و پایان تازه ای بسازند.

 • کسانی که در این دنیا به امید زندگی دیگری نیستند در این دنیا نیز مرده اند.آنچه که انسان را به مقصد می رساند ، عزم و اراده است نه تمنا و آرزو.