عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا
اکثر پل های ساخته شده در گوشه و کنار زندگی بشر برای عبور وی از دو حد فاصل غیر ممکن بوده است. اما باید امنیت این پل ها و تضمین به سلامت رد شدن از آن ها نیز مطرح باشد. اما ظاهرا همیشه هم این طور نیست.
 
آنچه در این گزارش تصویری جالب توجه است، شجاعت مردمی است که حتی به اندازه یکبار هم که شده به خود جرات می دهند از روی این پل ها عبور کنند. عکس های 15 پل خطرناک دنیا در این گزارش جمع آوری شده است.

1.  پل معلق حسینی ، پاکستان
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

2.    پل ایگول دو مدی، فرانسه
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

3.    پل ویلیام پرستون لن، مریلند
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

4.    پل رودخانه سیدو، چین
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

5.    پل رویال جورج، کلورادو
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

6.    پل پوانته اوجلا، مکزیک
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

7.    پل یو پین، میانمار
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

8.    پل روستای ایا واین ، ژاپن
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

9.    پل کیکوروتوگ، اندونزی
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

10.    پل کارکا رد روپ، ایرلند شمالی
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

11.    پل معلق کاپیلانو ، کانادا
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

12.    پل معلق تریفت ، سوئیس
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

13.    پل کانوپی واک، چانا
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

14.    پل مکیناک، میشیگان
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا

15.    پل مالو ویداک، فرانسه
 
عکس هایی از خطرناک ترین پل های دنیا