وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها

عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زن‌ها
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می كنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی‌خورد.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زن ها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشك آدم رو در می‌آورد.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل سكوت هستند با كوچكترین حرفی میشكنند.
زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می كنند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان  كمیابند و كهنه هایش هم سرو صدا زیاد می كنند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زن ها مثل الكل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل كامپیوتر هستند یك بار خودش را میگیری و یك عمر لوازم جانبی آنرا
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل كیك خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما كمی بعد دل آدم را میزند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی كه ساكتند خوبند
 
 
انواع مردها
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل « مخلوط كن  هستند در هر خانه یكی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها

مردها مثل « آگهی بازرگانی  هستند حتی یك كلمه از چیزهائی را كه میگویند نمی توان باور كرد

 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل « كامپیوتر » هستند. كاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل « سیمان » هستند. وقتی جائی پهنشان میكنی باید با كلنگ آنها را از جا بكنی
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل «   طالع بینی مجلات » هستند. همیشه به شما میگویند كه چه بكنید و معمولاً اشتباه می گویند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل « پاپ كورن » ( ذرت بو داده ) هستند. بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند.
 
عکس هایی بسیار خنده دار و دیدنی زن و مردها
مردها مثل  نوزاد هستند، در اولین نگاه شیرین و بامزه هستند اما خیلی زود از تمیز كردن و مراقبت از آنها خسته می شوید.