اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حرفهای عاشقانه3

مجموعه : مطالب عاشقانه
فاصله ی غریبی است …

بی حد …

و تنهایی گاهی معنا پیدا می كند

زمانیكه خیره به نقطه ای ایستاده ای در غروب

کاش می شد عشق را به انسان آموخت

اما ای دریغ كه چشیدنی است …

و عشق را می توان چشید

به راحتی می توان عاشق گشت

اما هرگاه عشق به دوست داشتن بدل گشت

عشق باقی خواهد ماند

باران می خواهم

بی هیچ تحمل

هوا می خواهم

بی هیچ کتمان

در این هوای بارانی

تو را می خواهم

بی هیچ تحمل کتمان

چه بغض بسته ای ست تمنا

در این زمین کویری ترک خورده

چه جان خسته ای ست در من

در این بی کرانه ابری

در هفت شهر عشق تو را جستجو كردم
‏ برای شنیدن صدای قلبت از آسمانها عبور كردم

 
 
 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز