اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

باهوش ترین کودک باضریب هوشی 157

باهوش ترین کودک باضریب هوشی 157
یک دختر دو ساله انگلیسی به علت داشتن ضریب هوشی 157 به عنوان باهوش ترین کودک در این کشور نامیده شده است.
این دختر اکنون به عنوان خردسال ترین عضو باشگاه افراد فوق باهوش انگلیس موسوم به "منسا" شناخته شده است.
به گفته پدر این دختر دو ساله که در شمال لندن زندگی می‌کند، این دختر هر روز با کاری قابل توجه و غیرمنتظره توجه همه را به خود جلب می‌کند.
پدر این دختر در همین حال گفت وی و مادرش از مجبور کردن این کودک به کارهای خاص متناسب با هوش فوق العاده اش اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند او به شکل کودکی عادی و خوشبخت رشد کند.