اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آغاز ثبت نام ایرانیان خارج از كشور برای دریافت یارانه

مجموعه : مجله خبری روز
آغاز ثبت نام ایرانیان خارج از كشور برای دریافت یارانه
نماینده‌ خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از كشور تذكر شفاهی داد.

محمدجواد ابطحی در تذكر خود اظهار كرد: ایرانیان خارج از كشور برای ما عزیز هستند اما در ایران نیستند كه بخواهند تبعات گرانی ناشی از افزایش قیمتها را بپردازند.

وی گفت: طبق آنچه كه دكتر فرزین و دكتر آذر گفتند حدود 2 میلیون نفر از این ایرانیان مقیم خارج از كشور در سایت ثبت نام كرده‌اند.

وی افزود: تصور می‌كنم این امر با منطق عقلی نمی‌سازد كه این تعداد از ایرانیان خارج از كشور در سایت ثبت نام كرده و یارانه‌ به آنها پرداخت شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این ایراد را وارد دانست واظهار كرد: ما نیز باید این موضوع را پیگیری كرده و به پاسخ برسیم.