وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)
مشخصات کلی خانم ها
 
زنها مثل اطو هستند هم مصرفشان بالا است هم زود داغ می كنند البته بدون بخارش هم بدرد نمی‌خورد.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زن ها مثل پیاز هستند ظاهر سفید و ظریفی دارند اما باطنشان اشك آدم رو در می‌آورد.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل سكوت هستند با كوچكترین حرفی میشكنند.
زنها مثل چراغ راهنمایی هستند هر چقدر هم با آنها حرف بزنی باز هم مرتب رنگ عوض می كنند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل تخت خوابگاه هستند نو و تازه هایشان كمیابند و كهنه هایش هم سرو صدا زیاد می كنند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زن ها مثل الكل هستند دیر بجنبی همه شان می پرند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل ظرف سفالی هستند بدون رنگ و لعاب جلوه ای ندارند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل كامپیوتر هستند یك بار خودش را میگیری و یك عمر لوازم جانبی آنرا

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل كیك خامه ای هستند با نگاه اول آب از لب و لوچه آدم آویزان میشود اما كمی بعد دل آدم را میزند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

زنها مثل بچه ها هستند تا وقتی كه ساكتند خوبند

مشخصات آقایان

مردها مثل « مخلوط كن هستند در هر خانه یكی از آنها هست ولی نمیدانید به چه درد میخورد

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل « آگهی بازرگانی هستند حتی یك كلمه از چیزهائی را كه میگویند نمی توان باور كرد

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل « كامپیوتر » هستند. كاربری شان سخت است و هرگز حافظه ای قوی ندارند

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل « سیمان » هستند. وقتی جائی پهنشان میكنی باید با كلنگ آنها را از جا بكنی

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل « طالع بینی مجلات » هستند. همیشه به شما میگویند كه چه بكنید و معمولاً اشتباه می گویند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل « پاپ كورن » ( ذرت بو داده ) هستند. بامزه هستند ولی جای غذا را نمی گیرند.

تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

مردها مثل نوزاد هستند، در اولین نگاه شیرین و بامزه هستند اما خیلی زود از تمیز كردن و مراقبت از آنها خسته می شوید.

 
تفاوت بسیار خنده دار خانم ها و آقایان!! (طنز تصویری)

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره