وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زعفران اسلحه جدید مقابله با نابینایی

پژوهشگران استرالیایی و ایتالیایی دریافتند که زعفران دارای یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم پیشگیری از نابینایی و کاهش قدرت بینایی است
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز علوم بینایی استرالیا و دانشگاه مطالعات آکوئیلا در تحقیقات خود نشان دادند که گیاه خوش عطر و رنگ زعفران اثرات قابل توجهی بر روی ژنهایی دارد که عملکرد سلولهای مسئول بینایی را تنظیم می کنند.
آزمایشات بالینی که بر روی بیماران متاثر از تخریب ماکولار پیری انجام شد نشان داد که درمان زودرس با یک مکمل دارویی محتوی زعفران می تواند آسیبهای وارده به سلولهای چشم را ترمیم کند.
براساس گزارش سایبرمد، نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ادویه حاصل از گلهای زعفران نه تنها سلولهای گیرنده نوری را از تخریب حفظ می کند بلکه می تواند بیماریهایی چون تخریب ماکولار پیری و آماس رنگدانه ای شبکیه چشم را کمتر و یا حذف کند.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز