وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بلند قد ترین مرد جهان

بلندتر از بلندقدترین مرد جهان

مرد27 ساله چینی برای رکوردشکنی و ورود به لیست " ترین" های کتاب گینس آماده می شود.

قد "جاو یانگ"، مرد 27 ساله چینی، دو متر و 46 سانتی متر است که ده سانتیمتر از قد " بازاکشخونگ" هموطن خود که اکنون بلندقدترین مرد جهان به شمار می رود، بلندتر است.

"جاو یانگ" از بازیکنان بسکتبال در استان هونان چین است که پیش از این، به دلیل آسیب دیدگی و جراحی ناحیه پا، نتوانست با هموطن خود رقابت کند