اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

راز انگشت حلقه ازدواج

چرا حلقه‌ی ازدواج باید در انگشت چهارم قرار بگیرد؟

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید تا معجزه‌ای شگفت‌انگیز را متوجه شوید.

ابتدا كف دو دست‌تان را روبه‌روی هم قراردهید و دو «انگشت میانی» دست‌های چپ و راست‌تان را پشت به پشت هم بچسبانید. چهار انگشت باقی‌مانده را از نوك آن‌ها به هم متصل كنید. به این‌ترتیب، تمامی پنج انگشت به قرینه‌شان در دست دیگر متصل هستند.

– سعی‌كنید « انگشت‌‌های شست » را از هم جدا كنید. انگشت‌های شست، نمایانگر « پدر و مادر» هستند. انگشت‌های شست می‌توانند از هم جدا شوند زیرا تمام انسان‌ها روزی می‌میرند. به این‌صورت پدر و مادر، روزی ما را ترك خواهند كرد و خود ما نیز زمانی كه شریك زندگی مان را انتخاب كنبم ،خانه ی پدری را ترك می كنیم .

– دوباره انگشت‌های شست را به هم متصل‌كرده و سعی‌كنید «انگشت‌های دوم» را از هم جدا نمایید. انگشت‌های دوم (انگشت اشاره) نمایانگر «خواهران و برادران» هستند. آنان هم برای خود ، همسر و فرزندانی دارند. این هم دلیلی است كه آنان ما را ترك كنند.

– حال پس از متصل كردن انگشت‌های اشاره ، سعی‌كنید « انگشت‌های میانی » را از هم جدا كنید. انگشت‌های میانی، نمایانگر «خود» ما هستند كه وجود آن‌ها نشانه‌ی ارتباط ما با كل اعضای خانواده می‌باشد.

– اكنون انگشت‌های میانی را روی هم بگذارید و «انگشت‌های كوچك» را از هم جدا كنید. انگشت كوچك، نماد «فرزندان» هستند. دیر یا زود آنان ما را ترك می‌كنند تا به‌دنبال زندگی خود بروند.

– انگشت‌های كوچك را نیز روی هم بگذارید. سعی‌كنید «انگشت‌های چهارم» (همان‌ها كه در آن حلقه‌ی ازدواج را قرارمی‌دهیم) را از هم باز كنید. به احتمال زیاد متعجب خواهید شد كه به‌سختی می‌توانید آن‌ها را از هم باز كنید به این دلیل كه آن‌ها نماد « زن و شوهر » هستند و برای تمام عمر به هم متصل باقی‌می‌مانند.