اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

انتظار لحظه ها

منتظر لحظه ای هستم
که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم …
منتظر لحظه ای هستم
که در کنارت بشینم سر رو شانه هایت بگذارم …
از عشق تو … از داشتن تو … اشک شوق ریزم …
منتظر لحظه ای هستم …
لحظه ای مقدس … منتظر لحظه ی پیوند … که تو را در اغوش گیرم …
بوسه ای از سر عشق تقدیم تو کنم …
و با تمام وجودم عشقم و قلبم را به تو هدیه کنم …
اری من منتظرم … منتظر لحظه ای پاک و مقدس
که به تو بگویم هستی ام … هم نفسم …
مونس شب های بی قراری ام … من دوستت دارم …
و عشقم و وجودم را به تو تقدیم میکنم …
اری من عاشق توام … و عاشقانه تو را می پرستم
.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز