اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

انتظار لحظه ها

منتظر لحظه ای هستم
که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم دوستت دارم را بر لبانم جاری کنم …
منتظر لحظه ای هستم
که در کنارت بشینم سر رو شانه هایت بگذارم …
از عشق تو … از داشتن تو … اشک شوق ریزم …
منتظر لحظه ای هستم …
لحظه ای مقدس … منتظر لحظه ی پیوند … که تو را در اغوش گیرم …
بوسه ای از سر عشق تقدیم تو کنم …
و با تمام وجودم عشقم و قلبم را به تو هدیه کنم …
اری من منتظرم … منتظر لحظه ای پاک و مقدس
که به تو بگویم هستی ام … هم نفسم …
مونس شب های بی قراری ام … من دوستت دارم …
و عشقم و وجودم را به تو تقدیم میکنم …
اری من عاشق توام … و عاشقانه تو را می پرستم
.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز