وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جراحی برای لاغر شدن

نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می دهد،افرادی که تحت عمل جراحی لاغری قرار می گیرند در مقایسه با دیگران بیشتر دست به خودکشی می زنند یا در اثر بیماری های قلبی می میرند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، پژوهشگران دانشگاه پیتبرگ آمریکا پس از مطالعه بر روی میزان مرگ و میر افرادی که تحت عمل های جراحی لاغری قرار می گیرند دریافتند از ۱۶ هزار و ۶۸۳ فردی که خود را به تیغ جراحی لاغری سپرده بودند ۴۴۰ نفر بر اثر خودکشی یا بیماری های قلبی عروقی جان خود را از دست داده اند.
بنابراین گزارش ،سالانه از هر هزار مرد و زن ۲۵ تا ۳۴ ساله که تحت جراحی لاغری قرار می گیرند ۸/۱۳ درصد از مردان و ۵ درصد زنان جان خود را از دست می دهند.جراحی


این درحالی است که میزان مرگ و میر سالانه افرادی که تحت این جراحی قرار می گیرند در مردان ۳/۱ درصد و در زنان ۶/۰ درصد است.