وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

بیماری های ناشی از ناخن جویدن

بیماری های ناشی از ناخن جویدن

 ترک های زیر ناخن محل مناسبی برای تجمع باکتری ها هستند. وقتی این باکتری ها وارد دستگاه گوارش می شوند، می توانند عفونت روده و اغلب درد شکم یا اسهال را به دنبال خود بیاورند.

اما این پایان کار نیست. بریدن ناخن با دندان، باعث ایجاد شکاف های کوچکی در پوست می شود و اجازه می دهد باکتری ها به زیر پوست نفوذ کنند و عارضه ای به نام «پارونیشیا» به وجود بیاید که یک بیماری عفونی است. همه این ها به کنار، جویدن ناخن می تواند دندان و لثه را هم در معرض بیماری قرار دهد.

برای ترک این عادت بد، می توان از چیرهایی که ناخن را تلخ می کند استفاده کرد، اما دلیل اصلی آن روانی است و باید از روانشناس یا روانپزشک کمک گرفت.

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره