اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

روشهای غلبه بر عصبانیت

مجموعه : دانستنی ها
 
– خود را دوست داشته باشید تا هرگز گرفتار عصابانیتهای مخرب نخواهید شد.
    2 – خود را از شر توقعاتی كه از دیگران دارید نجات دهید.
    3 – رفتارهای خشم برانگیز را بررسی كنید و راهی صحیح برای ابراز احساسات خود بیابید.
    4 – در هنگام عصبانیت سعی كنید پیش كسی بروید كه برای او احترام خاصی قایل هستید و او را دوست دارید.
    5 – لحظات عصبانیت خود را با قید زمان و مكان و واقعه‌ای كه باعث عصبانیت شما شده یادداشت كنید.
    6 – از شخصی كه دوستش دارید بخواهید تا هنگام عصبانیت‌، به شما با گفتار یا اشاره‌های توافق شده‌، هشدار دهد.
    7 – پس از بروز خشم اعلام كنید كه خطا كرده‌اید.
    8 – یاد بگیرید كه اگر چیزی را دوست ندارید. اما از آن عصبانی هم نشوید.
    9 – یاد بگیرید كه هر كس حق دارد چیزی باشد كه خودش انتخاب كرده‌.
    10 – ادای عصبانیت را در آورید.
    11 – عصبانیت خود را به تعویق اندازید.
    12 – در لحظه خشم‌، از افكار خود آگاهی پیدا كنید.
    13 – شوخ طبعی را در خود پرورش دهید.
    14 – زمان حال خود را با خشم و عصبانیت به هدر ندهید.
    15 – زندگی را سخت نگیرید.عصبانی
    16 – خود را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست بگیرند.
    17 – یاد بگیرید تا اعمال و عقاید دیگران شما را پریشان و آشفته نسازد.
    18 – به خاطر داشته باشید كه دیگران حق دارند با آن چه دلخواه شماست همراه نباشند.
    19 – به یاد داشته باشید كه دیگران نمی‌توانند همیشه به میل شما رفتار كنند.
    20 – اگر فكر می‌كنید كه با بلندتر كردن صدایتان طرف مقابل ساكت می‌شود. بیاموزید تا احساس خود را به او نشان دهید، اما كاری نكنید كه عصبانی شود.
    21 – یاد بگیرید كه در برابر یأس و ناكامی به شكل تازه‌ای از خود واكنش نشان دهید.
    22 – خشم خود را به نحوی كه آثار مخرب نداشته باشد، ابراز كنید.
    23 – بیاموزید كه دنیا هرگز آن طور كه شما می‌خواهید، نخواهد بود.