اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

طنز آخر خنده عمو سبزی فروش

طنز آخر خنده عمو سبزی فروش

 عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: سبزی‌ آش داری؟

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر سبزی‌فروشی یا فعالیت صیفی‌جاتی آش شده باشد. ممکن است فردی سبزی‌فروش باشد و به‌خاطر گوجه و خیار، کدو و بادمجان فروخته باشد که باید بداند جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود.

: عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: خیارشور داری؟

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر شستن خیار یا فعالیت خیاری شور شده باشد. ممکن است فردی شورش را درآورده باشد و به‌خاطر خیارشوری، همه شیر آب را هم باز گذاشته باشد، که باید بداند نباید دلش شور بزند.

: عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: سبزی کم‌فروش!

– بله.

: ببخشید اصلا شما سبزی‌فروشی؟

– نخیر. بنده سبزی‌فروش نیستم، ماست‌بندی دارم.

: خیلی‌خب. پس من بروم در افق گم بشوم.

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر گم‌شدن در افق یا فعالیت افقی، افقی شده باشد. ممکن است فردی عمودی باشد و به‌خاطر چانه‌زنی، افقی شده باشد که باید بداند به‌هرحال کسی در افق گم نشده است، مگر اینکه برود از جلو چشم دیگران گم شود.