اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنز آخر خنده عمو سبزی فروش

طنز آخر خنده عمو سبزی فروش

 عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: سبزی‌ آش داری؟

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر سبزی‌فروشی یا فعالیت صیفی‌جاتی آش شده باشد. ممکن است فردی سبزی‌فروش باشد و به‌خاطر گوجه و خیار، کدو و بادمجان فروخته باشد که باید بداند جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود.

: عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: خیارشور داری؟

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر شستن خیار یا فعالیت خیاری شور شده باشد. ممکن است فردی شورش را درآورده باشد و به‌خاطر خیارشوری، همه شیر آب را هم باز گذاشته باشد، که باید بداند نباید دلش شور بزند.

: عمو سبزی‌فروش!

– بله.

: سبزی کم‌فروش!

– بله.

: ببخشید اصلا شما سبزی‌فروشی؟

– نخیر. بنده سبزی‌فروش نیستم، ماست‌بندی دارم.

: خیلی‌خب. پس من بروم در افق گم بشوم.

– البته من فکر نمی‌کنم کسی به‌خاطر گم‌شدن در افق یا فعالیت افقی، افقی شده باشد. ممکن است فردی عمودی باشد و به‌خاطر چانه‌زنی، افقی شده باشد که باید بداند به‌هرحال کسی در افق گم نشده است، مگر اینکه برود از جلو چشم دیگران گم شود.