کلماتی که در چت استفاده می شوند(جالب)

معنی به فارسی کلمه یا جمله اصلی اختصار در چت

به فکر تو هستم
TOY

تا دفعه بعد
TNT

بعدا می بینمت
SYL8TR

به زودی می بینمت
SYS

می بینمت
CU

تا آنجایی که من می دانم
AFAIK

به زودی
ASAP

اه خدای من
OMG

فعلا میروم
GFN

بعدا
Later
L8R

دعا کردن
FC

زود جواب نامه را بده
WBS

جواب نامه را نده
DWB

برای مدت طولانی بی خبر بودن
LTNS

الان بر میگردم
BRB

زود بر میگردم
BBS

بعدا بر می گردم
BBL

بعدا به تو می گویم
TTYL

از دیدن تو خوشحال شدم
GTSY

از دیدن تو خوشحال شدم
Nice 2 C U

دور از صفحه کلید
AFK

موفق باشی
GL

فعلا خداحافظ
TTFN

خداحافظ
BBN

تشکر
TNX

سلام
HT

حالت چطوره؟
HRU

چت را ترک کرده
poof

راستی
BTW

از طرف دیگر
OTOH

پیغام الکترونیکی
EMSG

رو در رو
F2F

متشکر از شما
Tank You
TY

در هر صورت
IAE

عجب . فهمیدم
OIC

فهمیدم
IC

به نظر من
IMO

متاسفم
IMS

برای همیشه دوستت دارم
LYF

دوستت دارم
LY

دوستت دارم
ILY

جهت اطلاع تو
For Your Information
FYI

به بیان دیگر
IOW

شوخی می کنم
JK

پوزخند شیطانی
EG

خنده شدید شیطانی
BEG

خنده
L

خندیدن با صدای بلند
LOL

لبخند
S

از خنده رو زمین غلط زدن
ROFL

از خنده رو زمین غلط زدن
ROTFL

پیغام خصوصی
PM