اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نكاتی برای افزایش سرعت ویندوز XP

سرویسهای اضافی را غیر فعال كنید:

دستور MSCONFIG را در منوی Run اجرا نمایید. در قسمت Services تیك مربوط به عبارات زیر را در صورتی كه به هیچ شبكه ای متصل نیستید بردارید و سیستم را RESTART كنید.

*

Alerter
*

Fast User Switching Com…
*

TCP/IP NetBIOS Helper
*

Remote Desktop Help Se…
*

Themes
*

Universal Plug and Play…
*

Wireless Zero Configur…

2) حذف برنامه های مقیم حافظه:

بعد از نصب برخی از برنامه ها آیكن آن نرم افزار در Task bar در قسمت System Tray ظاهر می شود. این بدان معنی است كه فایلی برای دسترسی سریع همواره قسمتی از حافظه را اشغال می كند. برای حذف این برنامه ها نیز همانند روش فوق بعد از اجرای دستور MSCONFIG در قسمت RUN در منوی باز شده قسمت Startup را انتخاب و تیك برنامه های غیر ضروری را بردارید و سیستم را RESTART كنید.

3) تصویر پشت زمینه Desk top را بردارید.

4) حذف جلوه های تصویری ویندوز:

روی my computer راست كلیك كنید و درمنوی ظاهر شده قسمت Advanced را انتخاب كنید و روی setting مربوط به Performence كلیك كنید. اكنون در قسمت Visual Effects می توانید هر كدام از مواردی را كه نمی خواهید غیر فعال كنید تا بار سیستم كم شود.

5) مرتب كردن دیسك (Defragmentor)

البته در این كار زیاده روی نكنید چون فشار زیادی به هارد دیسك وارد می شود. برای كم كردن از این فشار فایل های غیر ضروری را از هارد دیسك پاك كرده و یا روی CD كپی كنید.

6)سریعتر شدن نمایش منوها و پنجره ها

ویندوز برای طبیعی جلوه دادن نمایش منوها و باز و بسته شدن پنجره ها این حركات را بصورت انیمیشن نشان می دهد كه این خود بار اضافه ای را به سیستم تحمیل می كند و از سرعت آن می كاهد. برای غیر فعال كردن آن مسیر زیر را طی نمایید:

HKEY-CURRENT-USERControl Panel Desk top Windows Metrics

حال به مقدار رشته ای MinAnimate مقدار صفر بدهید و سپس سیستم Restart را كنید.