وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پوست پژمرده خود را چگونه شاداب کنیم؟

پوست پژمرده خود را چگونه شاداب کنیم؟
پوستی که به هر دلیلی پس از مدتی حالت پژمردگی پیدا کرده و چهره را خسته و گرفته نشان می دهد قطعا دچار
 
کمبود یکسری ویتامینها و به طور جدی فقدان آبرسانی شده است بنابراین بهترین راه شاداب سازی چنین پوستی
 
آبرسانی یا هیدرودرمی توسط ماسکهایی است که حاوی شیر، ماست، گلاب و همچنین خیار می باشند و البته
 
رساندن ویتامینها ی مفید از طریق نوشیدن آب میوه های حاوی ویتامینهای C و A از قبیل انواع مرکبات بخصوص
 
گریفروت و آب هویج به بدن در کنار مرطوب سازی پوست با انواع کرمهای مرطوب کننده بخصوص کرمهای شب که در
 
هنگام استراحت پوست نتیجه ی بهتری به همراه دارند بسیار تاثیر گذار خواهد بود .خوردن روزی 8 لیوان آب در روز نیز
 
فراموش نشود تا در کنار استفاده ی هفته ای دو بار از ماسکها و زدن کرم شب هر شب، شادابی و طراوت از دست
 
رفته ی پوست به آن باز گردد.