اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اینگونه زنان زندگى شان را دوست دارند

زنان دنیایى پر از راز و رمز دارند كه بیشتر مردان از این پیچیدگى ها ناآگاه هستند. بسیارى از اختلافاتى كه زنان با شوهران خود دارند به خاطر همین ناآشنایى است. اگر دوست دارید زندگى آرام و لذت بخشى داشته باشید به نكاتى كه در اینجا پیشنهاد مى شود، توجه كنید. زنانى كه زندگى شان را دوست دارند در فرصتى مناسب این مطلب را در جایى قرار دهند تا شوهرشان آن را ببیند! مقایسه بى مقایسه هیچ وقت همسرتان را با هیچ زن دیگرى مقایسه نكنید حتى اگر آن زن مادرتان باشد. اگر این كار را كردید امنیت و آرامش را از خانه برده اید. مردى كه با خاطرات گذشته زندگى مى كند، در جاده ناامنى و دردسر قدم گذاشته است. هر زنى دوست دارد براى شوهرش نخستین باشد و هیچكس جایگاه او را نداشته باشد. هر زنى یا انسانى دوست دارد با توانایى هاى خودش مورد احترام و تحسین قرار گیرد. باید به همسرتان این فرصت را بدهید تا شایستگى هایش را نشان دهد. مرخصى بگیرید هر روزى را كه او دوست دارد به خاطر او مرخصى بگیرید. به او بگویید این مرخصى را صرفاً به خاطر او گرفته اید و تمام آن روز به او اختصاص دارد. هر كارى را كه دوست دارد انجام دهید؛ این كار شما باعث مى شود تا او احساس كند از صمیم قلب دوستش دارید و هر كارى كه مى خواهد را برایش انجام دهید. در این روز خوش اخلاقى تان را حفظ كنید. مردانى كه این كار را انجام مى دهند به هسمرشان ثابت مى كنند كه او بیش از كار برایشان ارزشمند است. هدیه بخرید بدون هیچ مناسبتى براى همسرتان یك سبد گل یا كادو بخرید. این كار از نظر زنان رؤیایى است. اگر پول خرید هدیه را ندارید این كار را با خریدن یك كارت تبریك هم مى توانید انجام دهید. پیام زیبایى كه پشت كارت تبریك مى نویسید براى او خیلى باارزش خواهد بود. تلفن بزنید گاهی در محل کارش- یا در خانه- به او تلفن بزنید و حالش را بپرسید. اگر هم روزى خواستید به محل كار همسرتان بروید حتماً به او بگویید تا خودش آن طور كه دوست دارد از شما استقبال كند.
 
 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز