اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

زن فاسدی که جیره خوار سران عرب است (عکس)

مجموعه : گوناگون
زن فاسدی که جیره خوار سران عرب است (عکس)

زن فاسدی که جیره خوار سران عرب است. ایران ناز به نقل از وب سایت “رجویسم” متعلق به اعضای جدا شده از گروهک تروریستی منافقین، بحران‌های درمان‌ناپذیر و ورشکستگی همه‌جانبه فرقه تروریستی رجوی باعث شده تا به هر خس و خاشاکی چنگ زنند و در اوج نومیدی به دشداشه شیوخ شر چسبند و به حمایشان دل بندند. وقتی از اربابان امپریالیستی، صهیونیستی و اروپایی کاری ساخته نشود، وقتی داعش وحشی و تفاله ی بعثی نتوانند رجوی را به اشرف و ایران بازگردانند. پیر تروریست های تنبل مجبورند دست به دامن شیوخ سوسمارنشان عرب گردند و آب به آسیاب و آتش به تنورشان ریزند، تا شاید علیه ایران قدمی بردارند. غافل از اینکه بدانند سران بادیه نشین و عیاش بارها امتحان بی غیرتی خود را پس داده اند.

 

 

مریم رجوی با استقبال از تصمیم پادشاه عربستان برای حمله به یمن، آن را «دفاع مشروع» در برابر ایران خوانده و خواستار ادامه حملات شده است. در چنین شرایطی، فرقه سردرگم رجوی، چاره ای جز آویختن به این و آن، هیزم بیاری برای تنور جنگ، ادامه و استمرار ایران ستیزی و مزدوری ندارد. دیروز در عراق و سوریه، امروز در یمن و فردا در هر جا و مکانی که بتواند به خیانتش ادامه دهد. با متن های از پیش تدوین شده و تکراری، جابجایی و تکرار کلمات به صحنه میرود و همچون گذشته از سران کشورها می خواهد تا حمله و هجومشان را به ایران شروع کنند.

 

زن فاسدی که جیره خوار سران عرب است (عکس)

 

 

رجوی فرصت طلبی است که از آب گل آلود ماهی می گیرد. بحرانهای سراسر جهان را به ایران نسبت می دهد، طوری از عراق، سوریه و یمن حرف می زند که گویی این کشورها هرکدام استان و ولایتی از ایران هستند. در صورتی که اینچنین نیست و مسائل سیاسی کشورهای دور و نزدیک ایران به خودشان مربوط است و دولت و مردمشان تصمیم گیرنده هستند. روزگاری رجوی به عنوان ستون پنجم ارتش صدام بود، امروز نیز جاسوس چند منظوره شیوخ منطقه است. یعنی هیزم بیار معرکه است. رجوی با تلاش بیهوده و دور باطل به جایی نمی رسد و آرزویش را به گور خواهد برد، از جماعتی انتظار حمایت و معجزه دارد که همه مجیز گوی آمریکا و پادوی استعمارند. هر بار اسراییل جنایتکار، مردم غزه را به خاک و خون می کشد، شیوخ مریم نشان تماشاچی هستند.