عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ….

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ….

عکس های زیر سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف و مقایسه با امروز بخوبی یادآوری میکند امیدواریم خوشتون بیاد و ضعف و قوت های زندگی ها در زمینه های مختلف اعم از مصرف گرایی، کسب و کار، رسم و رسوم، همسایه داری، اخلاق ورزشی و قهرمانی، وضعیت تعلیم و تربیت، ازدواج جوانان، خواستگاری و مجالس عروسی و خیلی چیزهای دیگری که در گذشته پر رنگ تر و نمایان تر از حال بود رو دریابید.

 
 
 
 
کسب و کار

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 
 
فرهنگ دیروز و امروز

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 
همسایه داری

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 
اخلاق ورزشی و قهرمانی

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 
وضعیت تعلیم و تربیت

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 
ازدواج جوانان

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....

 

 
 
**************************
 

خواستگاری

عکس نوشته های خنده دار یادش بخیر قدیما ....