وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

معرفی شهری تاریخی در اردن که به دست اجنه ها ساخته شده است. تصاویری از این بناهای دیدنی را با هم تماشا می کنیم.

 

نبطیان از عرب‌های شمال جزیره به شمار می‌آمده‌اند و شاید نزدیکترین دولت‌های کهن به عرب حجاز نیز بوده‌اند.ساختار معماری این شهر آنقدر مرموز است که بسیاری عقیده دارند که پترا را موجودات فضایی و یا جن ها بنا کرده اند !

 

این شهر باستانی در ۲۶۲ کیلومتری جنوب شهر عمّان پایتخت اردن ودر غرب راه اصلی بین این شهر و بندر عقبه واقع شده‌است.  این شهر تاریخی در سال ۲۰۰۷ به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته شد.

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)

 

شهری که به دست اجنه ساخته شد (تصاویر)