اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید

عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
چند روز پیش در انگلستان مسابقه ای برگزار شد که هزاران نفر مرد و زن در آن شرکت داشتند که بسیار جالب بود.این مسابقه که یکی از سخت ترین مسابقه های جهان شناخته شده است افراد شرکت کننده باید مراحل سخت و بسیار کثیفی را پشت سر بگذرانند تا بتوانند
 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
 
عنوان قویترین فرد را از آن خود کنند. برای مثال می توان به چاله های پر از گل ولای و همچنین عبور از گذرگاه مملو از سیم های برق و رد شدن از آتش اشاره کرد.در این مسابقه چهار ساعته و سی مرحله ای که شروع آن با 9 هزار نفر است،فقط در پایان از هر پنج نفر یک نفر می تواند این موانع سخت را بگذراند.

در زیر تصاویری از این مسابقه را می بینیم:

 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید
 
عکس هایی از مسابقه ای که تا به حال ندیده اید