اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد

شعر سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
گوهری کز صدف کُوْن و مکان بیرون است
 طلب از گمشدگانِ لبِ دریا می‌کرد

مشکل خویش برِ پیرِ مُغان بردم دوش
کو به تایید نظر حل معما می‌کرد

دیدمش خرم و خندان، قدحِ باده به دست
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد

گفتم: «این جام جهان بین به تو کِی داد حکیم؟ »       
گفت: «آن روز که این گنبد مینا می‌کرد »

 
سروده ی بسیار زیبای حافظ