وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مشروب خوردن این خانم جنجال به پا کرد (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
مشروب خوردن این خانم جنجال به پا کرد (عکس)
 شراب نوشیدن بیش از حد خانم گارسون برایش آبروریزی به ارمغان آورد. خانم "فرانک لوکاس" ۲۷ ساله به همراه مردی به نام "راشل گوست" ۲۵ ساله بعد از نوشیدن مقدار زیادی مشروبات الکلی در رستوران "لانگویل وافل هاوس" به قصد سوار شدن بر خودرو رستوران را ترک کردند.
 
این در حالی بود که هردوی آنها کنترل خود را از دست داده بودند.هنگامی که پلیس ساعت ۱٫۳۰ صبح در حال گشت زنی  به محل رسید این دو نفر را در حالی دید که روی صندلی عقب ماشین رابطه نامشروع برقرار کرده بودند.پلیس بعد از نزدیک شدن به ماشین دستور داد آن دو نفر خودشان را جمع نمایند و سپس از آنها تقاضای گواهینامه رانندگی کرد.
 
مشروب خوردن این خانم جنجال به پا کرد (عکس)

به گزارش پلیس در داخل ماشین تعداد زیادی بطری مشروب قابل مشاهده بوده است. پلیس میگوید درحالیکه راشل فورا خود را جمع و جور میکرد، خانم لوکاس در کمال بی شرمی از افسر پلیس تقاضای رابطه جنسی نمود.  افسر پلیس گواهینامه رانندگی آانها را گرفت و خوردو را توقیف کرد.
 
افسر پلیس میگوید این زن به قدری مست بوده که هنگام پوشیدن صندل خود اشتباها ساندویچ چیزبرگر را به پای خود پوشاند که این حرکت باعث خنده افسر پلیس شده بود که بسیار برایش جالب بود.