اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پیامک های دلتنگی و احساسی روز

پیامک های دلتنگی و احساسی روز
این اخرین عشقت بوی هوس میداد
برگرد به گذشته ات تا که ز نو خود سازی///

**
**
**
**

ماههاست فراموشش کرده ام ؛
خاطراتش را هم … !
ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش
ذوق میکنند !///

**
**
**
**

جدا ماندن از کسی که دوستش داری
فرقی با مردن ندارد
پس عمری که بی تو میگذرد
مرگیست به نام زندگی///

**
**
**
**
**

پای تو که وسط می آید
هم آغوشی
بی معنا میشود
با تو تا آسمان میروم …. !
بلوغ ِ احساسَم
میانِ بازوانِ تو
رویا را ؛ حقیقت ِمحض می کند ،
بمان !///

**
**
**
**
**

در خلوت من نگاه سبزت جاریست/ این قسمت بی تو بودنم اجباریست///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

سرمای نبودنت بدتر از سرمای زمستان است ، به لرزه انداخته چهار ستون دلم را///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

خوشبختی من پیدا کردن “تو” از میان این همه ضمیر بود///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

وسعت یاد کردن همیشه گفتنى نیست پس به وسعت ناگفته ها به یادتم///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

طلوع کن از سرزمین رویاهایم ای ستاره ی شب های تاریکم !
آسمان دلم را منتظر مگذار///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

نفست باران است
دل من تشنه ی باریدن ابر ,
دل بی چتر مرا مهمان کن///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهد برد ،
من تو را در قلبم دارم نه در دنیا///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

بعد از گرفتن دست هایت،
تمام دنیا را لمس خواهم کرد تا عشق به همه سرایت کند///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

سفری به دور دنیاست ،
وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

دیوانه نیستم !..
فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

خنده ام میگیرد
وقتی پس از مدت ها بی خبری
بی آنکه سراغی از این دل آواره بگیری
میگویی : دلم برایت تنگ است
یا مرا به بازی گرفته ای
یا معنی واژه هایت را خوب نمیدانی
دلتنگی ارزانی خودت///

**
**
**
||||||||||
**
**
**

عاشقی یعنی چند بار استخاره کنی و بد بیاد ,

باز بگی استخاره اینطوری نیست اشتباه استخاره میکنم حتما!…///
نمی دانم چکار کنم